Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Τι είναι τα ECTS credits;
Ίσως, όσοι σπουδάζετε, να έχετε παρατηρήσει πως κάθε μάθημα γράφει δίπλα έναν αριθμό ονομαζόμενο ως: ECTS credits.

Τι σημαίνει όμως "ECTS" και γιατί χρειάζεται να το γνωρίζετε;
Κατ΄αρχάς τα αρχικά σημαίνουν "European Credit Transfer and Accumulation System", δηλαδή "Ευρωπαικό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Πιστώσεων" ή όπως το αποκαλούν συχνότερα "Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων" και λειτουργεί ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του ECTS είναι να καταστήσει τα προγράμματα και την απόδοση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιο διαφανή και συγκρίσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διάφορες τοπικές προδιαγραφές. Είναι δηλαδή ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης.
Βοηθά τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και τη διασφάλισης της ποιότητας και επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των σπουδαστών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα εντός Ευρώπης, αυξάνοντας την κινητικότητας τους.

Το σύστημα ECTS διακρίνεται σε δύο βασικά στοιχεία: τα ECTS credit και το ECTS grading scale. Τα ECTS credits θα μας απασχολήσουν στο άρθρο αυτό.


ECTS credits:
Με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης, ενός σεμιναρίου, μιας ενότητας κ.λπ., ανταμοίβεστε με ECTS credits (πιστωτικές ακαδημαϊκές μονάδες). 
Κάθε πιστωτική ακαδημαϊκή μονάδα ECTS ορίζει έναν ορισμένο φόρτο εργασίας.

Τα ECTS credits βασίζονται στην παραδοχή ότι 60 πιστωτικές μονάδες αποτελούν το φόρτο εργασίας ενός φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή ενός πλήρους φοίτησης προγράμματος σπουδών στην Ευρώπη ανέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε περίπου 1500-1800 ώρες ανά έτος

Για παράδειγμα, αν το εξάμηνο των σπουδών σας περιλαμβάνει 6 μαθήματα, ας υποθέσουμε ότι: 
Δύο μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 ECTS έκαστο, δύο ακόμη μαθήματα αντιστοιχούν σε 5 ECTS έκαστο και τα υπόλοιπα δύο αντιστοιχούν σε 4 ECTS έκαστο. 
Αυτό σημαίνει πως: 6+6+5+5+4+4= 30 ECTS, άρα για το εξάμηνο αυτό έχετε συμπληρώσει συνολικά 30 ECTS (ετησίως δηλαδή 60 ECTS).


Κάθε μονάδα ECTS credit ισοδυναμεί κατά μέσο όρο μεταξύ 25 και 30 ωρών εργασίας. Ανάλογα με τη χώρα υπάρχουν μικρές διαφορές, για παράδειγμα στην Αυστρία, την Ιταλία και την Ισπανία 1 ECTS credit ισοδυναμεί με 25 ώρες εργασίας, στη Φινλανδία 27, στην Ολλανδία και την Πορτογαλία 28, στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία 30.
  
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως ο μέσος όρος εργασίας κάθε μονάδας (25-30 ώρες) αφορά τον μέσο φοιτητή, όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα ακριβές και δίκαιο, καθώς κανείς στην ουσία δεν αποτελεί τον μέσο φοιτητή και ο καθένας αναλόγως με τις εμπειρίες και γνώσεις σε κάθε μάθημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο ή λιγότερο χρόνο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα μάθημα που αντιστοιχεί για 5 ECTS credits, για κάποιον φοιτητή μπορεί να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα για 2 (γιατί είχε γνώσεις, εμπειρία, του φάνηκε ευκολότερο κ.λπ.), ενώ για κάποιον άλλο σε 8 (γιατί δυσκολεύτηκε περισσότερο, έλειψη γνώσεων ή εμπειρίας κ.λπ.).
  
Αυτό όμως δε σημαίνει πως το σύστημα των ECTS credits δε χρησιμεύει. 
Αν για παράδειγμα θέλετε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα ERASMUS για έξι μήνες, τότε τα ECTS credits σας βοηθούν ώστε να αναγνωριστούν τα μαθήματα που περάσατε επιτυχώς στο εξωτερικό και να μη χρειαστεί να τα ξαναδώσετε στη χώρα που βρίσκεται το ακαδημαϊκό σας ίδρυμα.

Επίσης, αν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή αν έχετε παρατήσει ένα πρόγραμμα σπουδών (έχοντας όμως ήδη αποκτήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό ECTS credits) τότε είναι μια καλή ευκαιρία να αποδείξετε τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα σας σε μελλοντικούς εργοδότες, χωρίς απαραίτητα να έχετε αποφοιτήσει.


Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε αναλυτικά το επίσημο ECTS Users’ Guide:
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf


Alexanthi! ♥